Using your phone's internet browser
go to:  qna.rediff.com
Click and drag this link to
the Home icon in your browser.
Q.

Say few other names of DIVAKARA(SUNGOD)

Asked by radhakrishnan, 20 Jul '07 09:18 am
  Invite a friend  |  
  Save  |  
 Earn 10 points for answering
Answer this question  Earn 10 points for answering    
4000 characters remaining  
  
    
Keep me signed inNew User? Sign up

Answers (5)

1.

Ravi, Dinkar. Surya
Answered by RAJAN MHAMAI, 20 Jul '07 09:21 am

 
  
Report abuse
Useful
 (0)
Not Useful
 (0)
Your vote on this answer has already been received
2.

(1) Surya, Archana, Bhagavana, Tvashta, Pusha, Arka, Savita, Ravi, Gabhastimana, Aja, Kala, Mrityu.

(2) Dhata, Prabhakara, Prithivi, Jala, Teja, Akasha, Vayu, Parayana, Soma, Brihaspati, Shukra, Budha.

(3) Angaraka, Indra, Vivasvana, Diptamshu, Shuchi, Shouri,Shanaishvara, Brahma, Vishu, Rudra, Skanda, Vaishravana.

(4) Yama, Vaidyuta, Jathara, Agni, Aindhana, Tejohapti, Dharmadhvaja, Vedakarta, Vedanga, Vedavahana, Krita, Treta.

(5) Dvapara, Kali, Sarvasurashraya, Kala, Kashtha, Muhurta, Kshapa, Yama, Kshana, Samvatsara, Ashvattha, Kalachakra.

(6) Vibhavasu, Shashvata, Purusha, Yogi, Vyaktavyakta, Sanatana, Kaladhyaksha, Prajadhyaksha, Vishvakarma, Tamonuda, Varuna, Sagara.

(7) Amsha, Jimuta, Jivana, Ariha, Bhutashraya, Bhutapati, Sarvalokanamaskrita, Shrashta, Samvartaka, Vahni, Sarvadi, Alolupa.

(8) Anata, Kapila, Bhanu, Kamada, Sarvotamukha, Jaya, Vishala, Varada, Sarvabhutasevita, Mana, Suparna, Bhutadi.

(9) Shighraga, Pranadharana, Dhanvantari, Dhumaketu, Adideva, Aditinan ...more
Answered by LALITKUMAR RANA, 20 Jul '07 09:28 am

 
  
Report abuse
Useful
 (0)
Not Useful
 (0)
Your vote on this answer has already been received
3.

Arun ,bhanu,surya,
Answered by amitabha amitabha, 20 Jul '07 09:25 am

 
  
Report abuse
Useful
 (0)
Not Useful
 (0)
Your vote on this answer has already been received
4.

Suraj,surya
Answered by Kuhu VSheel, 20 Jul '07 09:22 am

 
  
Report abuse
Useful
 (0)
Not Useful
 (0)
Your vote on this answer has already been received
5.

Aditya, bhaskara,
Answered by jolly, 20 Jul '07 09:19 am

 
  
Report abuse
Useful
 (0)
Not Useful
 (0)
Your vote on this answer has already been received

Ask a Question

Get answers from the community

600 characters remaining

Related Answer

Q.
A

Science is a way to.......destroy the earth soon or later..more

Answered by wenz